Algemene voorwaarden

Alle cursussen worden gegeven op ons eigen terrein aan de Veenelandenweg. Denkt u er aan dat uw hond volledig geënt is. Is uw WA-verzekering in orde, en zijn de honden hierbij inbegrepen?

Tijdens de cursus heeft u schoenen nodig, waarmee u een goede grip op het grasveld hebt. Voor de hond is een riem met een halsband nodig (of een tuigje bij Agility). Gebruik koekjes of een speelgoedje om uw hond te belonen. Er is geen cursus bij onweer, ijzel, extreme sneeuwval (weeralarm), temperaturen boven de 29° of voor Agility (hevige) regen. Of door onmacht uitvallen van uw trainer. Er wordt geen restitutie verleend voor het uitvallen van cursussen door onmacht of bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist zelf.

LIDMAATSCHAP :

Uw lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar. Wilt u deelnemen aan de activiteiten van de KC Almelo e.o. dan dient u lid te zijn van de vereniging. De contributie per jaar bedraagt € 25,00. Bent u gezinslid dan betaalt u slechts € 12,50. Wilt u zich inschrijven bij de KC Almelo e.o. dan berekenen wij éénmalig € 2,50 inschrijfkosten.

De KC Almelo e.o. behoudt het recht om inschrijvingen voor lidmaatschap en cursussen te weigeren. Alle betalingen gaan per automatische incasso.

Zonder schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap wordt uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Betalingen voor cursussen, waarvoor u zich online hebt ingeschreven dienen online met iDEAL te worden voldaan.

Bent u andere betalingen aan de KC Almelo verschuldigd dan kunt u dit overmaken op Rabobank rekeningnummer: NL45RABO0102027919 o.v.v. uw naam en reden van betaling. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Neem contact op met de ledenadministratie via mailadres ledenadministratie@kcalmelo.com  of via ons opzegformulier. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Bij tussentijdse beëindiging blijft jaarcontributie verplicht, restitutie is niet mogelijk. Bij adreswijzigingen dient u eveneens contact op te nemen met de ledenadministratie. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 40074764